Hörselhjälpmedel

Hearing kan hjälpa dig med hörselhjälpmedel i Stockholm och online!

Det finns många olika hörselhjälpmedel, förutom hörapparaten, som kan underlätta livet för personer med nedsatt hörsel. Av erfarenhet vet vi att hörapparaten inte alltid hjälper och då kan ett alternativ hjälpmedel för hörseln underlätta situationen.

 

Hur fungerar det för dig i arbetet? Hur fungerar det vid t.ex. möten eller telefonsamtal? Från Försäkringskassan får du bidrag till hjälpmedel. Vi på Hearing hjälper dig med utredning och arbetar med de ledande leverantörerna på marknaden både när det gäller hörapparater och övriga hjälpmedel för hörsel, vilket gör att vi tidigt får tillgång till nyheter inom området.

 

Hjälpmedel för TV / radio

Problem med hörseln upptäcks ofta när man ser på TV. Med de hörselhjälpmedel för TV vi säljer, kan du välja din egen nivå när du ser på TV. Dessa hjälpmedel kan också användas till radio eller när du lyssnar på musik. Hörselhjälpmedel för TV finns att använda tillsammans med hörapparat men även utan hörapparat, såsom Clips eller lurar.

 

Telefonhjälpmedel

Flera telefoner finns som är speciellt utvecklade för personer med nedsatt hörsel och hörapparatbärare. Halsslingor och slingkrokar finns för mobiltelefoner.

 

Varseblivningsprodukter

Systemuppbyggda och fristående produkter finns för att uppfatta till exempel dörr- och telefonsignaler samt larm. Det finns både ljudförstärkning, ljussignaler och vibrationssignaler.

 

Kommunikationssystem

Trådlösa personliga system finns för att förstärka talet i många olika situationer, till exempel. sammanträden, på middagar, i bilen o.s.v.

 

Kan användas med halsslinga och hörapparat eller med hörlurar.

 

Samtalsförstärkare

Hörförstärkare för personer med och utan hörapparat. Används framför allt vid samtal men kan även, med lämpliga tillbehör, användas i flera andra sammanhang, är exempelvis bra att ha till hands vid besök på sjukhus eller andra vårdinrättningar.

 

 
Länkar till leverantörer